Type (Year of construction) Length
in m
Cab Berths Week bis 21.04.
23.09.-29.12.
22.04.-21.07.
26.08.-22.09.
22.07.- 25.08.
Beneteau 50 (96) 15,48 10+2 5 1 Wo. 6.681,- 8.400,- 10.976,-
        2 Wo. 12.694,- 15.961,- 20.855,-
Gib Sea 472 (93) 14,2 10+1 5 1 Wo. 5.535,- 6.873,- 9.163,-
        2 Wo. 10.516,- 13.058,- 17.410,-
Oceanis 461 (99) 14 8+2 4 1 Wo. 5.249,- 6.491,- 8.686,-
        2 Wo. 9.974,- 12.334,- 16.503,-
Sun Odyssey 42,2 (97) 12,8 8+1 4 1 Wo. 4.363,- 5.271,- 7.272,-
        2 Wo. 8.291,- 10.015,- 13.816,-
Oceanis 411 Clipper (98/00) 12,71 8+2 4 1 Wo. 4.199,- 5.154,- 6.969,-
        2 Wo. 7.978,- 9.792,- 13.240,-
Oceanis 381 Clipper (98) 11,7 6+2 3 1 Wo. 3.436,- 4.295,- 5.729,-
        2 Wo. 6.529,- 8.161,- 10.884,-
Oceanis 361 (99) 11 6+2 3 1 Wo. 3.053,- 3.818,- 5.060,-
        2 Wo. 5.801,- 7.254,- 9.613,-
Oceanis 331 (00) 10 6+2 3 1 Wo. 2.816,- 3.530,- 4.723,-
        2 Wo. 5.351,- 6.708,- 8.974,-
Gib Sea 312 (95) 9,5 4+2 2 1 Wo. 2.085,- 2.631,- 3.536,-
        2 Wo. 3.961,- 4.998,- 6.719,-