Type (Year of construction) Length
in m
Cab Berths Week 18.03.-29.04.
23.09.-04.11.
29.04.-05.08.
25.08.-23.09.
05.08.-25.08.
Gib Sea 474 (97) 14,30 8 4 1 Wo. 6.650,- 7.628,- 9.388,-
        2 Wo. 12.635,- 14.493,- 17.837,-
Bavaria 46 H (97) 14,20 8 4 1 Wo. 5.868,- 6.484,- 8.606,-
Oceanis 461 (96/97) 14,20 8 4 2 Wo. 11.148,- 12.318,- 16.390,-
Gib Sea 444 (94) 13,90 8 4 1 Wo. 5.476,- 6.063,- 8.078,-
        2 Wo. 10.405,- 11.520,- 15.347,-
Oceanis 381 (97) 12,00 6 3 1 Wo. 3.716,- 4.293,- 5.711,-
        2 Wo. 7.061,- 8.156,- 10.835,-
Sun Odyssey 34.2 (97) 10,5 6 3 1 Wo. 3.129,- 3.520,- 4.694,-
        2 Wo. 5.946,- 6.689,- 8.919,-
First 310 (92) 9,47 4 2 1 Wo. 2.151,- 2.543,- 3.520,-
        2 Wo. 4.088,- 4.831,- 6.689,-