Type (Year of construction) Length
in m
Cab Berths Week 02.01.-24.04.
25.09.-25.12.
24.04.-24.07.
28.08.-25.09.
24.07. - 28.08.
Beneteau 50 (96) 14,98 10 + 2 5 1 Wo. 6.681,- 8.400,- 10.796,-
        2 Wo. 12.690,- 15.960,- 20.510,-
Gib Sea 472 (93) 14,2 10 + 1 5 1 Wo. 5.534,- 6.872,- 9.163,-
        2 Wo. 10.510,- 13.060,- 17.410,-
Oceanis 461 (99) 14,1 8 + 2 4 1 Wo. 5.249,- 6.491,- 8.685,-
        2 Wo. 9.970,- 12.330,- 16.500,-
Gib Sea 444 (94) 13,9 8 + 2 4 1 Wo. 4.817,- 5.908,- 7.900,-
        2 Wo. 9.150,- 11.230,- 15.010,-
Sun Odyssey 44 (92) 13,4 8 + 1 4 1 Wo. 4.009,- 4.868,- 6.681,-
        2 Wo. 7.620,- 9.250,- 12.690,-
Sun Odyssey 42 (97) 12,6 8 + 1 4 1 Wo. 4.636,- 5.270,- 7.271,-
        2 Wo. 8.810,- 10.010,- 13.810,-
Oceanis 381 (98) 11,7 6 + 1 3 1 Wo. 3.436,- 4.295,- 5.728,-
        2 Wo. 6.530,- 8.160,- 10.880,-
Sun Charm 39 (90/98) 11,9 6 + 2 3 1 Wo. 3.272,- 4.122,- 5.464,-
        2 Wo. 6.220,- 7.830,- 10.380,-
Oceanis 361 (00) 11 6 + 1 3 1 Wo. 3.053,- 3.817,- 5.059,-
        2 Wo. 5.800,- 7.250,- 9.610,-
Oceanis 331 (00) 10 6 + 2 3 1 Wo. 2.816,- 3.530,- 4.723,-
        2 Wo. 5.350,- 6.710,- 8.970,-
Gib Sea 312 (95) 9,5 4 + 2 2 1 Wo. 2.084,- 2.630,- 3.536,-
        2 Wo. 3.960,- 5.000,- 6.720,-