Bavaria 37 (2001, 3 cabins, Krk)
Bavaria 37 (96, 3 cabins, Zadar)
Bavaria 37 (2001, 3 cabins, Trogir)