Bavaria 40 (2001, 3 Kabinen, Krk)
Bavaria 40 (2001, 3 Kabinen, Zadar)
Bavaria 40 (2001, 3 Kabinen, Trogir)