Bavaria 36 (2000, 3 Kabinen, Krk)
Bavaria 36 (99, 3 Kabinen, Zadar)
Bavaria 36 (98, 3 Kabinen, Trogir)